Nationaal Outdoor Symposium 2016

Dat de buitensport sector te maken heeft met concurrentie uit allerlei hoeken van de vrijetijdsindustrie, is een feit. Denk maar eens aan de opkomst van de vele bootcamps, personal trainers, hardloopclubjes en andere sport en fit activiteiten. En dan hebben we het nog niet eens over andere vormen van teambuilding of groepsevents. Je zou je bijna afvragen: zijn er nog wel kansen voor de outdoor sector in de toekomst?

De ontwikkelingen hebben Fontys Sporthogeschool in Eindhoven ertoe aangezet om enkele weken geleden het eerste Nationaal Outdoor Symposium van Nederland te initiëren. En met succes, want op deze eerste editie kwamen ruim 125 betrokkenen uit de outdoor sector bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de sector.

Aanpassen aan de verand(erend)e consument

Rode draad tijdens het Nationaal Outdoor Symposium is dat ook de outdoor sector zich zal moeten aanpassen aan de verand(erend)e consument. En dat betekent natuurlijk inspelen op trends en ontwikkelingen en daarmee het toevoegen van nieuwe activiteiten en spelelementen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het Escape Park Veluwe dat door de initiatiefnemers van Klimbos Veluwe werd gebouwd. Of het eerste WipeOut parcours bij de Holland Evenementen Groep.

Nationaal Outdoor Symposium 2016Stem je aanpak af op degene die voor je staat

We denken allemaal onze gast wel te kennen en te weten wat hij of zij waardeert aan ons activiteitenprogramma. En daarom kiezen we voor een “standaard instructie” voordat we starten aan een klimparcours, vlottenrace of paintball battle. Eenduidigheid zorgt er immers voor duidelijkheid..?!

Maar houdt u wel eens rekening met de verschillende deelnemers binnen een teamuitje? Is er bijvoorbeeld meer aandacht voor diegene, die net even wat minder durft dan de rest? Of hoe kan je de echte durfals uitdagen om ook voor hen het uitje spannend genoeg te maken?

Door in te spelen op de individuele behoefte van de deelnemers, kan je voor hen een memorabele herinnering creëren. En daarmee ben je als outdoor bedrijf onderscheidend.

Hoe kunnen we generatieve methoden in zetten?

De belangrijkste les van dit congres volgde misschien wel tijdens de workshop “waardecreatie door het gebruik van generatieve methodes” gegeven door docenten Ted Toussaint en Arno Bendermacher. Dat klinkt theoretisch en dat is het ook. Maar daarom niet minder belangrijk. Het zijn technieken die zelfs door grote bedrijven als Apple worden toegepast.

Via generatieve methodes kan je erachter komen wat jouw gasten nu echt belangrijk vinden. Natuurlijk kan je hen naar hun wensen en behoeften vragen via een enquête lijst of online formulier. Uit onderzoek blijkt echter dat in veel gevallen gasten het moeilijk vinden om hun waarden in woorden uit te drukken. Of dat men aangeeft bepaalde waarden te hebben, maar er niet naar te handelen. Ook is vaak moeilijk om nieuwe diensten of activiteiten die men nog niet kent, te beoordelen.

Hoe kom je er dan wel achter wat de gast belangrijk vindt?

Aan het begin van de workshop werd ons gevraagd: wat vinden jullie belangrijk om tijdens deze workshop te leren? Zonder direct antwoord te geven op deze vraag, kregen we allemaal een bakje met legoblokjes waarmee we onze antwoorden letterlijk konden uitbeelden. Na een paar minuten bouwen, werd ons gevraagd wat we gemaakt hadden. Diverse voorbeelden kwamen aan bod en na enkele vragen kwamen de onderliggende waarden boven tafel: van vrijheid en onafhankelijkheid tot veiligheid en betrouwbaarheid.

Deze waarden leveren input voor verbetering en optimalisatie van het outdoor bedrijf. De methode kan helpen om:

(1) bestaande activiteiten en dienstverlening te verbeteren
Als je weet dat er bepaalde deelnemers zijn die belang hechten aan veiligheid, dan kan je hier op verschillende momenten al rekening mee houden. Op je website zou je al duidelijk bepaalde veiligheidsmaatregelen kunnen omschrijven. Maar ook specifieke aandacht voor de individuele deelnemer tijdens de activiteit kan bijdragen aan een positieve waardevolle herinnering. Misschien zelfs het overwinnen van angsten.

(2) nieuwe activiteiten te ontwikkelen
Bijvoorbeeld als je erover denkt om nieuwe activiteiten toe te voegen. Je kunt je voorstellen dat bij waarden als vrijheid en onafhankelijkheid andere activiteiten horen dan bij veiligheid en betrouwbaarheid. Maar ook anderen waarden als bekwaamheid, behulpzaamheid of educatie kunnen je aanwijzingen geven voor de inhoud van je arrangement, activiteit of aanbieding.

Het idee achter de generatieve methoden is dat deelnemers door het maken van een object (tekeningen, collages, modellen etc.), veel gemakkelijker in staat zijn te praten over hun beleving. De creatieve opdrachten met rijk beeld- en woordmateriaal helpen bij het ophalen van herinneringen.

Nationaal Outdoor Symposium 2016

Hoe kan ik hiermee aan de slag?

Natuurlijk kwam er een terechte opmerking uit het publiek: “Ik zie mezelf nog niet met mijn gasten aan lego-blokjes bouwen”. Maar daar had Ted wel een oplossing voor: “Je kunt juist in de buitensport sector allerlei creatieve opdrachten bedenken om op voort te bouwen. De vraag ‘wat vinden jullie belangrijk om vandaag te leren?’ kan ook beantwoord worden met een aantal elementen uit de natuur. Afhankelijk van wat men pakt (blaadjes, stenen o.i.d.), ga je samen aan de slag.”

Ik denk dat er volop kansen liggen voor ondernemers om op deze manier hun aanbod nog meer af te stemmen op de individuele deelnemer en daarmee in staat is een persoonlijke beleving te creëren. Met alle positieve gevolgen van dien. En hoewel de generatieve methoden ter sprake kwamen tijdens het Nationaal Outdoor Congres, is de techniek naar mijn mening waardevol voor onze totale sector.

Susanne Giesbers, recreatieadviseur & marketing expert

PS: Wil je meer weten over het inzetten van generatieve methodes? Ted Toussaint vertelt je er graag meer over.

PPS: Fontys Sporthogeschool verdient een compliment voor de wijze waarop men het Nationaal Outdoor Symposium heeft neer gezet. Met het programma heeft men ‘out of the box’ durven denken en met niet voor de hand liggende sprekers zijn bijzondere workshops gehouden. Voor volgend jaar draagt Fontys graag het stokje over! Wie wordt de organisator van het Nationaal Outdoor Symposium 2017?

Foto’s: Fotografie Fontys Sporthogeschool / eigen werk

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: