De kredietcrisis grijpt overal om zich heen. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Voor een groot gedeelte hangt het van de ondernemer af of hij er veel last van zal krijgen. De ondernemer moet als een heuse kapitein op zware economische zeeën zijn schip op juiste koers zien te houden. Wilt u een rol van betekenis blijven spelen in deze markt de komende jaren, dan is het van belang uitgebreid na te denken over uw toekomst en de innovaties waar uw branche de komende jaren mee te maken krijgen.

Het is van belang inzicht te krijgen in de wensen van de consument. Wist u dat er serieuze inschattingen zijn dat er miljarden investeringen ons nog te wachten staan in de verblijfsrecreatie? Wilt u daar geen graantje van meepikken?

Volgend jaar meer vakanties dichter bij huis
De huidige economische situatie biedt ook kansen in onze eigen achtertuin. Het vliegen wordt duurder en autorijden is met peperdure brandstofkosten, tolgelden en fileleed ook al op zijn retour. Ook zien wij meer ontwikkelingen ontstaan op kleinere schaal in de verblijfsrecreatie. Het aantal Bed & Breakfast groeit als kool en ook het aantal boeren- zorgcampings neemt toe. Een bedenkelijke zaak is toch wel de verschillen in vestigingsklimaat dat vaak in het voordeel uitvalt van de kampeerboer. Het afgelopen jaar zijn er zo wel geteld even een paar duizend kampeerplaatsen bijgekomen!

Ook de serieuze attractieparken bewegen zich steeds vaker op een professionele wijze op dezelfde markt. Wat er nu speelt, is dat het aanbod groter is dan de vraag mits wij de Nederlander kunnen verleiden tot een vakantie dichter bij huis.

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: