speeltuinbende

Enkele jaren geleden werd de NSGK Speeltuinbende opgericht vanuit de ideële doelstelling om alle speelplekken in Nederland toegankelijk te maken voor kinderen met en zonder handicap. Inmiddels zijn al vele speeltuinen getest en beloond met het NSGK Speeltuinbende-certificaat. De NSGK Speeltuinbende wil dat ook in de leisure sector ondernemers aan de slag gaan met samen spelen en dat er meer samenspeelplekken komen. Daarom organiseert de NSGK Speeltuinbende op maandag 17 november in samenwerking met kennisinstituut Pleisureworld het congres “De NSGK Speeltuinbende komt eraan!”.

Toegankelijkheid vertaald
NSGK Speeltuinbendeleider Ilse van der Put: “Investeren in toegankelijkheid en ‘samen spelen’ zorgt voor veel dankbaarheid. Het is fantastisch om te zien hoe gelukkig kinderen met een beperking en hun ouders kunnen zijn als ze ervaren dat ook aan hen is gedacht. Maar daarnaast hebben veel ondernemers niet in de gaten dat “toegankelijkheid” ook andere voordelen oplevert. Een juiste aanpak en inzet leidt tot nieuwe doelgroepen en hogere omzetten.”

De start van een “samenspeel”-traject
Het congres “De NSGK Speeltuinbende komt eraan!” gaat in op de vraag hoe ondernemers een traject voor “samen spelen” kunnen opstarten. Ondernemers, beleidsmedewerkers en vrijwilligers met plannen om hun speelvoorziening toegankelijk(er) te maken, zullen van ervaringscollega’s leren hoe de realisatie van een ‘samen speel’-plek traject in zijn werk gaat. Waar moet men rekening mee houden en met welke praktische adviezen kan men direct al aan de slag? Ook een ouder-kind panel van de NSGK Speeltuinbende is aanwezig om ervaringen te delen en tips te geven.

Meer informatie
“De NSGK Speeltuinbende komt eraan!” vindt plaats tijdens Recreatie Vakbeurs Gorinchem op maandag 17 november na afloop van de Nationale Netwerk Lunch. Meer informatie en aanmelden: pleisureworld.nl/events.

© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: