Je hoort zeggen ‘het gaat goed’; maar schijn bedriegt!

Er lijkt, op het eerste gezicht, weinig aan de hand in de dagrecreatie. Volgens onderzoek blijven consumenten dichter bij huis en trekken er vaker een dagje op uit. De lengte van de vakantie m.b.t. verblijfsduur is wederom iets terug gelopen tot een gemiddelde verblijfsduur van amper zeven aaneengesloten dagen. Wie er echt over nadenkt vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zoveel bedrijven, jaar na jaar, stijgende bezoekersaantallen publiceren.

Noodklok dagrecreatie
Er zou toch een plafond moeten zijn wat werkelijk haalbaar is? Er wordt bijna over de gehele breedte van de branche alleen maar gestuurd op autonome groei van bezoekers. Over hoe dat resultaat behaald wordt is niet zo belangrijk. Zo liet directeur Han Groot Obbink van Wunderland Kalkar weten dat er waarschijnlijk vijftien procent minder bezoekers langs de kassa zullen komen. Bijval kwam er uit de hoek van De Julianatoren en het Park Tivoli.

Eigenaresse Sylvia van Bochem (Park Tivoli) vroeg zich hard op af of zij de enige was die te maken had met minder bezoekers. De noodklokken in dierenpark Emmen luidden voor vele partijen onverwacht. Maar als we de grotere attractieparken mogen geloven, dan breekt het bezoek weer nieuwe records. De kenners geloven dit al jarenlang niet meer, maar het klinkt wel lekker in de pers. Welke bezoeker gaat er nou naar een pretpark dat laat horen dat er minder bezoekers komen? Dat zal wel niet goed zijn.

Lastendruk
De consument heeft de afgelopen jaren hetzelfde in zijn loonzakje ontvangen en bezuinigt op uitgaven in horeca en de merchandising. Het uitstapje vind wat dichter bij huis plaats en men kijkt naar de kosten voor het hele dagje uit. De collectieve lastendruk op de consument wordt door de komende bezuinigingsperiode en de toenemende (locale) belastingdruk  alleen maar groter. Je mag vaststellen dat dit echt gaat doorwerken naar de totale sector. Neem daarbij in overweging dat de dagrecreatie extra belast zal worden met bijvoorbeeld extreme verhogingen van de toeristenbelasting en de conclusie is duidelijk.

Samenwerking
Ik heb onlangs een dringende oproep gedaan voor meer openheid en samenwerking binnen deze vrijetijdsbranche, met het delen van kennis en benchmarking. Het eerste resultaat: De ‘traditionele’ woordvoerders van de dagrecreatie, De Club van Elf, is mede door het enthousiasme van o.a. Pleisureworld en ToerNed, door de IAAPA opgeroepen om als vertegenwoordiger op te treden voor de totale dagrecreatieve sector. De officiële status die men hier aan ontleend is die van Global Allainces. Dat betekent een nieuwe rol en invulling voor deze organisatie.

Hierdoor zal bijvoorbeeld de jaarlijkse Pleisureworld Benelux Party, tijdens het IAAPA congres, georganiseerd worden samen met De Club van Elf, RECRON en ToerNed. Of daar ook de Koninklijk Horeca zich bij aansluit is nog niet bekend. Mijn advies aan de recreatieondernemer is om het jaar van 2007 te nemen als uitgangspunt voor een gezonde bedrijfsvoering, waarin gestuurd wordt op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Uitnodiging: Meld je nu aan voor De Nationale Netwerk Lunch voor de totale vrijetijdbranche 30 november 2010, Evenementenhal Gorinchem.

Hans van Leeuwen, Expert in Leisure
Directeur SLIMMadvies / initiatiefnemer Pleisureworld

Volg Hans van Leeuwen nu op Twitter!
Voor recreatieondernemers die slimmer willen ondernemen (www.twitter.com/slimmadvies) en voor trends, innovaties en ontwikkelingen in de vrijetijd (www.twitter.com/pleisureworld)!

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: