woensdag 2 april

– Keynotes van Frank Oostdam (ANVR) en Hanita van der Schaaf (Leeuwarden 2018)
– Tien inspirerende parallelsessies van de hogescholen
– Concrete handvatten voor uw business van de toekomst

Over twee weken staat Leeuwarden in het teken van ‘Toerisme en vrijetijd in transitie’. Op donderdag 10 april organiseren de vijf HTRO-opleidingen van Nederland in samenwerking met NRIT Media hét kennisuitwisseling- en netwerkmoment van het jaar, het toerisme en vrijetijdscongres. Velen van uw vakgenoten schreven zich al in. Investeer één dag en krijgt actuele informatie, inspiratie en (nieuwe) contacten! Kijk snel op www.hettoerismeenvrijetijdscongres.nl voor meer informatie.

Actueel congresthema: toerisme en vrijetijd in transitie

De toeristische branche maakt een turbulente tijd door. De effecten van de recessie dringen nu pas goed door in de individuele huishoudens en daarmee ook in de vrijetijdssector. Tijdens het congres bespreekt de sector hoe hierop ingespeeld kan worden, zodat in deze nieuwe werkelijkheid toegevoegde waarde voor de consument gebracht wordt!

Programma

Het uitdagende programma biedt onder leiding van Prof.dr. René van der Duim (Wageningen University) een boeiende combinatie van inspirerende keynotes en praktijkgerichte, verdiepende parallelsessies. Keynotes zijn van Frank Oostdam (ANVR) over de toekomst van toeristisch ondernemen en Hanita van der Schaaf over Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In 10 parallelsessies presenteren de hogescholen zeer interessante en voor het werkveld relevante cases:

– Mobiele marketing en de kansen voor de recreatie en reiswereld?
– Sociale innovatie, waarde creatie in de vrijetijdssector
– Toekomstbestendig toerisme: de transitie naar duurzaam toerisme
– Virtual reality – complementair of substituut?
– De meerwaarde van storytelling
– Van bezit naar gebruik – productiviteitsvraagstukken in de waterrecreatie
– Neuromarketing in de vrijetijdssector: your destination in my brain
– Nieuwe businessmodellen
– Wellness in transitie: van care en cure naar preventie
– Scenarioplanning: bron van inspiratie in een turbulente tijd

De redenen om direct uw agenda voor 10 april vrij te maken:

–    inspirerende keynotes met hun visie op de huidige transitie;

–    interactieve parallelsessies met direct toepasbare kennis;

–   unieke mogelijkheid voor netwerken met vakgenoten;

–   deelnamebedrag inclusief een exemplaar van het NRIT Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013.

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: