Af en toe belichten we een case uit het portfolio van adviesopdrachten dat Pleisureworld op haar naam heeft staan. Dit betreft lang niet altijd een theoretisch onderzoek, maar ook praktisch advies waarmee recreatiebedrijven direct uit de voeten kunnen. In dit voorbeeld: een camping die zoekt naar een passende ontwikkelingsrichting voor de toekomst.

Dat de traditionele kampeersector voor uitdagingen staat, is niets nieuws. Toch zijn er nog veel kampeerbedrijven in ons land die nog geen duidelijke keus hebben gemaakt over de koers die zij in de toekomst willen varen. Wie daar anno 2020 nog steeds niet mee bezig is, loopt het risico om in de nabije jaren te ver af te drijven van wat de gast wil. En dat is jammer, want kansen voor toeristische bedrijven liggen er genoeg.

Wie zich op iedereen richt, is voor niemand bijzonder

De camping in ons voorbeeld bestaat uit voornamelijk seizoensplaatsen en een klein deel toeristische plaatsen. Het bedrijf heeft daarnaast een chaletpark dat uitsluitend gerealiseerd is voor verkoop. De verhuur van de seizoensplaatsen is een belangrijke inkomstenbron, maar laat duidelijk een dalende trend zien. Er zijn enkele glamping accommodaties met een vrijwel continue bezetting.

Een duidelijke positionering ontbreekt, waardoor de verhuur van toeristische kampeerplaatsen moeizaam verloopt. In de praktijk worden de faciliteiten van de camping bovendien voornamelijk gebruikt door de vaste gasten. De toeristische boekers merken dit, wat de gasttevredenheid niet ten goede komt. Voor je het weet, bevind je je in een negatieve spiraal. 

De adviesvraag was tweeledig. Ten eerste wilde de ondernemer weten welke ontwikkelingsrichting voor zijn bedrijf het beste toekomstperspectief biedt. Daarnaast had hij behoefte aan concreet advies om het vakantiepark al op korte termijn aantrekkelijker te maken.

Omarm de dagrecreant

Een tweetal scenario’s voor dit bedrijf zijn door ons uitgewerkt. De eerste mogelijkheid is volledige doorontwikkeling van het chaletpark. Toch zagen wij ook nog voldoende kansen voor een gezond gemengd toeristisch kampeerbedrijf. Uit de analyse kwam nog een verrassende andere kans naar voren: potentie van dit bedrijf om daarnaast ook dagrecreanten aan te trekken.

De ligging aan een waterplas met strandvoorzieningen en het mooie centrale receptiegebouw met horeca zou zich daar uitstekend voor lenen. Een korte bedrijfsscan van de regio wees aan dat dit het nader onderzoeken waard is. Voor de ondernemer was dit een verrassende invalshoek. Toch zijn er al veel succesvolle van dit soort crossovers te benoemen.

Concrete verbeterpunten

Naast strategisch advies hebben veel recreatieondernemers baat bij een kritische, deskundige blik en concrete verbeteringen in het bedrijf. Wat voor invloed heeft een aangepaste routing op aantrekkelijkheid en sfeer? Voldoet de receptie en ontvangst aan de wensen van de hedendaagse gast? Welke voorzieningen zijn van belang? 

Niet alleen een Plan van Aanpak op projectbasis kan daarop een antwoord geven. Juist voor dit soort vraagstukken hebben veel ondernemers baat bij een Support Advies traject. 

Het is mooi om te zien wanneer een van oorsprong traditioneel kampeerbedrijf stappen weet te maken waardoor zij relevant blijven in de huidige (en toekomstige!) markt. Uitdagend? Ja, soms vraagt dit om rigoureuze beslissingen. Maar dit soort trajecten laten keer op keer zien dat dit juist de weg naar gezonde groei weer kan vrijmaken.

Kent u de Support-diensten van Pleisureworld Advies al?

Wij bieden diverse support trajecten. Hans van Leeuwen (Trendwatcher, Adviseur en Concept Ontwikkelaar in Leisure) vertelt u graag meer hierover.

CategoryCase, Support
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: