Big data in verblijfsrecreatie - vvv digitale zuil

U heeft misschien wel eens gehoord dat datagegevens geld op kunnen leveren. Betekent dit dan het aan- of verkopen van adresbestanden? Niet bepaald. Het inzetten van klantinformatie voor marketingdoeleinden wordt ook wel big data genoemd. En dat betekent mogelijkheden voor meer upsell en hogere bezettingsgraden. Bedrijven die big data inzetten groeien 25% harder, zo bleek uit een verslag van het Data Driven Commerce Event.

Alleen toepasbaar voor grote ketens en bedrijven met grote hoeveelheden data, denkt u? Nee hoor! Organisaties met veel data behalen namelijk lang niet altijd direct concurrentievoordeel. Het zijn de bedrijven die ook daadwerkelijk data inzetten om de klantervaring te optimaliseren. In dit artikel gaan we via 5 stappen in op de toepassing van big data voor ondernemers in verblijfsrecreatie.

1) Duik in je database

Genereer je boekingen via een online softwaretool? Dan worden er automatisch datagegevens opgeslagen zoals naam, adresgegevens en verblijfsduur. Daarnaast weet je misschien hoe je gegevens uit Google Analytics kunt halen en kijk je naar statistieken uit je e-mailnieuwsbrieven. Zijn er nog andere bronnen waar je belangrijke klantinformatie uit kunt halen?

Welke data zijn bijvoorbeeld al in het bedrijf aanwezig en welke partners kunnen worden benaderd om aanvullende data beschikbaar te stellen? Denk aan enquêteformulieren of cijfers via online boekingsplatforms. Maak een overzicht van de voor jou belangrijke bronnen.

2) Bepaal welke data van belang is en stel doelen

Je hebt nu bepaald waar je je informatie allemaal vandaan kunt halen en je weet over welke gegevens je kunt beschikken. De vraag is vervolgens wat je wil bereiken met al deze informatie. Raak niet verloren in de zee van data, maar stel duidelijke doelen en bepaal je focus. Wil je een hogere bezetting creëren in een bepaalde periode? Wil je meer omzet uit de horeca halen? Hoe concreter je deze doelen stelt, des te beter dat je daarop kunt gaan sturen.

Afhankelijk van je doelen kan je ook bepalen of er misschien nog belangrijke informatie nodig is die je nu nog niet vastlegt. Denk aan voorkeuren, interessegebieden, gezinssamenstelling en financiële gegevens. Wil je sturen op een hogere bezetting in de schouderseizoenen? Dan kan het interessant zijn om te weten of een gezin bestaat uit kinderen die nog niet naar school gaan.

Big data in verblijfsrecreatie - mooiweer krant3) Onderzoek de (technische) mogelijkheden

Je hebt doelen gesteld en je weet welke data je wil verzamelen. Hoe kan je eventuele data geautomatiseerd, slim en efficiënt vastleggen? Overleg met je softwareleverancier(s) wat de technische mogelijkheden en oplossingen zijn.

Vergeet ook niet aan je software partner te vragen of en hoe je zelf analyses kunt loslaten op je data. Kan je bijvoorbeeld gemakkelijk zien of er een relatie is tussen herkomstgebied en bestedingsgedrag? Of tussen gezinssamenstelling en moment van boeken? Je kunt je misschien voorstellen dat al deze informatie van belang kan zijn voor toekomstige marketingcampagnes.

4) Verzamel en analyseer de gegevens

Bepaal wanneer en hoe je de informatie van de klant wil achterhalen. Sommige data kan je “ongevraagd” verzamelen, zoals postcode informatie, besteedbaar bedrag of herhalingsbezoek. Andere informatie zal je gericht moeten navragen, zeker als het gaat om interesses en voorkeuren in de vrijetijd. Bepaal of je dit wil vastleggen tijdens een boekingsproces of juist ná de boeking via een online klantomgeving. Of vraagt de receptiemedewerker het bij aankomst?

Vergeet niet dat succesvol datamanagement begint met goede kwaliteit van je data. Wat doen we met gasten die op verschillende namen boeken maar op hetzelfde adres wonen? Of als de naam wel overeenkomt maar het adres niet (meer)? Check je data regelmatig. Zo niet, dan trek je misschien verkeerde conclusies met als gevolg vervuiling van je database, een slechte respons op je acties en verkoopmogelijkheden die blijven liggen.

5) Probeer uit en leer

Door naar je data te kijken, heb je misschien wel bepaalde (logische) verbindingen kunnen leggen. Wellicht zie je dat een bepaalde groep gasten significant vaker gebruik maakt van een horeca aanbieding in een bepaalde periode. Dan kunnen we op het moment dat deze groep een boeking maakt een extra horeca aanbieding onder de aandacht brengen. Zien we dat in een bepaalde periode het aantal bezoekers met de zoekterm “slechtweer voorziening” op je website toeneemt, dan is het misschien slim om juist dan in te spelen op de vele indoor voorzieningen die er op je bedrijf zijn. Blijkt dat de waardering van klantvriendelijkheid lager is tijdens het hoogseizoen? Dan biedt een extra receptiedienst wellicht uitkomst.

Enerzijds kan big data je input leveren voor verdere marketinginspanningen maar anderzijds ook voor je verbetering van je vakantieproduct. Het werken met data vereist test- en oefenfases. Wat voor de ene doelgroep misschien werkt, werkt voor de andere niet. Daarom: test en leer!

Aan de slag?

Geen zin of tijd om het “big data” vraagstuk zelf op te pakken? Ik help u er graag bij aan de hand van onze quick scan big data. Wij bieden u de kans optimaal in kaart te brengen wat u van een goede database kan verwachten. Een perfecte database is de basis voor een succesvolle marketingaanpak. Meer weten? Neem contact op via susanne@pleisureworld.nl

Big data in verblijfsrecreatie - happily ever after

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: