Er dient zich een nieuwe markt aan binnen de verblijfsrecreatie. Door de vergrijzing en de effecten van bevolkingskrimp in bepaalde provincies ontstaan er kansen voor nieuwe economische activiteiten. De komende jaren zal de toeristenstroom uit de seniorenmarkt toenemen. Steeds vaker zijn dat mensen met beperkingen, maar die willen wel allemaal vakantie vieren of een leuk dagje erop uit, die het zorgtoerisme opzoeken.

Een andere ontwikkeling: De komende jaren krijgt rond de 40% van de Nederlandse gemeenten te maken met een daling van het aantal inwoners. Dit  heeft gevolgen voor de ondernemers in de dagrecreatie in de betreffende gebieden en voor de bezoekersaantallen. Het heeft ook consequenties voor het personeel dat in beperkte mate beschikbaar is in deze gebieden. In praktische zin biedt de vergrijzing echter juist veel kansen in de verblijfrecreatie; indien men hier op de juiste wijze op weet in te spelen. Voor een deel zijn dit kansen in een nieuwe markt. Of men speelt in op de behoefte van de huidige gasten die in toenemende mate een beperking zullen hebben.

Tijdens de vakbeurs Vrijetijd en Zorg kunnen aanbieders zich presenteren om hun aanbod bekend te maken; vooral gericht op toekomstige vakantiegangers met een beperking. Recreatieondernemers die op zoek zijn naar advies voor verbreding van hun aanbod met zorg vinden hier een breed aanbod.

Op de beurs Vrijetijd en Zorg zijn ook praktische toepassingen in de openbare ruimte te bekijken, Bijvoorbeeld een aangepast Cruyff Court; een multifunctioneel trapveldje dat toegankelijk is gemaakt voor kinderen met een beperking.

De vakbeurs Vrijetijd en Zorg is vooral bedoeld voor recreatieondernemers die zorg in hun aanbod willen opnemen en daarbij concrete ondersteuning

g zoeken van zorgprofessionals, op zoek zijn naar aangepaste producten, innovaties en hulpmiddelen. Deze nieuwe vakbeurs Vrijetijd en Zorg richt zich op een breed spectrum van recreatieondernemers, o.a. aangesloten bij de RECRON, Koninklijk Horeca Nederland, VekaBo en SVR kampeerboeren, en HISWA bedrijven.

Met deze vakbeurs Vrijetijd en Zorg wordt voor de recreatieondernemer een nieuwe markt ontsloten. Organisator Hans van Leeuwen: “Het handig van deze vakbeurs is dat er zoveel verschillende producten en diensten staan zoals, de nieuwste rolstoelen tot aangepaste vakanties en van ADL hulpmiddelen tot tilliften. Juist deze veelheid maakt de vakbeurs Vrijetijd en Zorg aansprekend.”

Ook ondernemers die al langer met zorg bezig zijn en specifieke producten zoeken, vinden op de beurs antwoorden; Je kunt  hier direct in gesprek komen met verschillende aanbieders en deskundigen.

Er is ook een kennisplatform waar de recreatieondernemer meer informatie kan verkrijgen over potentiële vakantiegangers met een beperking of een handicap die met z’n allen een nieuwe doelgroep vertegenwoordigen.

Bezoek de vakbeurs vrijetijd en zorg!
De vakbeurs Vrijetijd en Zorg vindt tegelijkertijd plaats met de Recreatie Vakbeurs Hardenberg op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 november a.s. Er worden ruim vijfduizend recreatieondernemers verwacht.  Meer informatie: www.vrijetijdenzorg.nl

Top partners die u graag verder willen helpen
Speeltoestellen voor aangepast spelen: www.velopa-omniplay.nl
Outdoor equipment, ook rolstoeltoegankelijk: www.actionequipment.nl
Speeltoestellen voor aangepast spelen: www.eibe.nl

Hans van Leeuwen, Expert in Leisure
Directeur SLIMMadvies / initiatiefnemer Pleisureworld

Volg Hans van Leeuwen nu op Twitter!
Voor recreatieondernemers die slimmer willen ondernemen (www.twitter.com/slimmadvies) en voor trends, innovaties en ontwikkelingen in de vrijetijd (www.twitter.com/pleisureworld)!

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: