Elbes CO-STOP_stekkerversie_koolmonoxidemelder met cv-ketel schakelfunctie

Koolmonoxidevergiftigingen zijn de laatste tijd helaas veelvuldig in het nieuws. Ook in de verblijfsrecreatie zijn er de laatste jaren jammer genoeg (dodelijke) ongevallen gebeurd door koolmonoxide. Na het publiceren van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in november 2015, lijkt Nederland eindelijk te zijn wakkergeschut en het gevaar van koolmonoxide in te zien. Ook politiek gezien gebeurt er eindelijk iets. Ruim voor het rapport, introduceerde Elbes Group al de Elbes CO-STOP: een koolmonoxidemelder met extra schakelfunctie!

Gevarenzone

De Elbes CO-STOP is anders dan de reguliere koolmonoxidemelders. Deze schakelt namelijk bij alarm direct de aangesloten cv-ketel, gaskachel of geiser uit! Bij een gewone koolmonoxidemelder gebeurt dit niet. Wanneer er in een huis een koolmonoxidemelder afgaat, heeft men gewoonlijk de neiging om te kijken waar het alarm vandaan komt en wat er aan de hand is. Bij een gewone melder wordt op dat moment de gevarenzone betreden met alle mogelijke gevolgen van dien! Bij de Elbes CO-STOP is dat minder relevant want deze heeft op dat moment de veroorzaker al uitgeschakeld.

Meerdere types

De Elbes CO-STOP is direct aangesloten op het lichtnet en heeft dus niet de nadelen van melders die batterij gevoed zijn. Batterijen kunnen immers leeg kunnen raken of er (ongewild) uitgehaald worden. Alleen de gasklepversie is voorzien van een oplaadbare back-up batterij. Elbes brengt drie verschillende types CO-STOP op de markt:

  • Elbes CO-STOP stekkerversie
    Dit is een plug-and-play versie voor cv-ketels. Voorzien van een drie meter land snoer met speciale schakelstekker. Hierin wordt de stekker van de cv-ketel gestoken. Bij alarm schakelt de Elbes CO-STOP, via de schakelstekker, de aangesloten cv-ketel uit.
  • Elbes CO-STOP cv-versie
    Deze versie is net als de stekkerversie geschikt voor cv-ketels maar wordt rechtstreeks op de klemmenstrook aangesloten. Bij alarm wordt de fase geschakeld waarmee de cv-ketel uitvalt.
  • Elbes CO-STOP gasklepversie
    De gasklepversie wordt geleverd met een ½” of ¾” elektromagnetische gasklep. Deze wordt geïnstalleerd op de gastoevoer en aangesloten op de Elbes CO-STOP. Bij alarm wordt de gastoevoer afgesloten.

Kamerbrief

In de kamerbrief met de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt de Elbes CO-STOP vermeldt! Een citaat uit de tweede aanbeveling van de kamer:
“Het failsafe maken van verbrandingstoestellen is technisch mogelijk. Bijvoorbeeld door middel van een koolmonoxide(CO)-sensor in het verbrandingstoestel die het toestel uitschakelt of een losse koolmonoxide(CO)-stop die de toevoer van elektriciteit of gas naar het toestel onderbreekt op het moment dat deze sensor koolmonoxide detecteert.”

Lijst veilige melders

De Elbes CO-STOP cv-versie en de stekkerversie zijn voorzien van de EN 50291-1 norm en staan bovendien vermeld op de lijst met veilige melders van de VEBON-NVOB (www.veiligeproducten.nl).

www.co-stop.nl

Pleisureworld Noviteiten Award 2016

De Elbes CO-STOP heeft zich aangemeld voor de Pleisureworld Noviteiten Award 2016 en is daarmee in de race voor beste nieuwe product van 2016.

CategoryNoviteiten
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: