Kansen voor krimpgebieden!

De alarmfase is aangebroken voor vele campings, kampeerboeren of chaletparken. Er dreigt een afvlakking in de toename van bungalowvakanties. En voor recreatieondernemers in de noordelijke en oostelijke provincies is het op dit moment ‘alle hens aan dek’. Het heeft te maken met de ligging van de recreatiebedrijven en de afnemende interesse in kamperen. De hotelsector heeft de trend wel mee; zij bieden gemak, weinig rompslomp en veel luxe en comfort.

Kamperen onder druk
Veel drukke jonge gezinnen in deze hectische maatschappij vinden kamperen te omslachtig en te veel gedoe. De ooit zo succesvolle boerencamping krijgt het steeds zwaarder. Ook daar moet kwaliteit geboden worden en zien we, mede door het (te) grote aanbod, versnippering van het product ontstaan. De eerste boerencampings van de VeKaBO moeten, mede op advies van de brancheorganisaties, al hun deuren sluiten. Het imago heeft schade opgelopen doordat er op bijna ieder boerenerf een camping werd gestart. Het jubilerende SVR, die in meerdere Europese landen actief is, vertoont sporen van vermoeidheid. Er is sprake van een toenemend aanbod in hetzelfde marktsegment met teveel dezelfde producten en te weinig onderscheid. Deze eenheidsworsten zorgen voor een groeiende concurrentie. Maar ook RECRON campingbedrijven met gemiddeld 300 tot 500 kampeerplaatsen komen in zwaar weer. Ook zij bieden vaak teveel van het zelfde en zijn te klein voor het tafellaken.

Ook dagrecreatie raakt verzadigd
Als we zien dat de grotere attractieparken ons met extreme kortingen om de oren slaan, dan klopt er iets niet. Hoe betrouwbaar zijn de bezoekerscijfers? Overcapaciteit zorgt ervoor dat het dat het kortingsinstrument wordt ingezet om het verlies enigszins te beperken. Uit onderzoek blijkt dat innovaties en nieuwe attracties kunnen rekenen op een gegarandeerde toestroom van bezoekers. Je kunt de concurrentie alleen aftroeven door echt een betere prijs kwaliteitsverhouding te bieden. Ook zien we een trend om een dagje uit te koppelen aan verblijfsrecreatie en zijn er steeds meer initiatieven voor seizoensverlenging en verdieping. Dus simpel gezegd; langer en vaker de poorten openstellen voor het publiek.

De economische omstandigheden zijn momenteel van invloed op het gedrag van de consument. Uiteindelijk wordt het allemaal een beetje minder. Daar moet men ook binnen de eigen organisatie rekening mee houden.

Andere houding
Zijn er dan geen kansen? Natuurlijk, maar alles moet scherper, sneller, inventiever en dynamischer. Er worden andere eisen gesteld aan de recreatieondernemer. Wat weet u over het gedrag van uw klant en waar ze vandaan komen? En wat verwachten zij op uw bedrijf? Luisteren naar je klant is onderdeel geworden van een succesvolle marktbenadering. Alleen zo zet je je marketingbudget op de juiste wijze in en bereik je de consument. Recreatiebedrijven die een totaalbelevenis weten te creëren maken het verschil. Het aloude principe van mond op mond reclame werkt nog steeds, maar op een moderne manier; door het gebruik van social media.

Een goed concept begint met focussen en doelen helder formuleren. Het is heel sterk om te zeggen wie wel jou klanten zijn en wie niet. Voor de meeste recreatieondernemers mag iedereen klant worden. Tevreden klanten zijn uiterst belangrijk, want kritiek en nare beelden op internet zorgen direct voor minder boekingen.

Krimp biedt kansen
Nu is er in diverse regio’s in ons land al sprake van een krimp van de bevolking. Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten krijgt daar de komende jaren last van. Veel dag- en verblijfsrecreatie richt haar pijlen (nog) op families; een keuze voor een krimpmarkt. Zorgtoerisme, nieuwe economische- en recreatievormen en activiteiten zoals duurzame energie bieden nog wel voldoende economische perspectieven. De vraag naar expertise in alle disciplines binnen de dag en de verblijfsrecreatie zal, mede door de vergrijzing, toenemen. Wie kennis van deze groeimarkten vergaart, gaat heel wat zonniger de toekomst tegemoet.

Hans van Leeuwen, Expert in Leisure
Directeur SLIMMadvies / initiatiefnemer Pleisureworld

Volg Hans van Leeuwen nu op Twitter!
Voor recreatieondernemers die slimmer willen ondernemen (www.twitter.com/slimmadvies) en voor trends, innovaties en ontwikkelingen in de vrijetijd (www.twitter.com/pleisureworld)!

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: