129 Trends in recreatie en toerisme

Trendrapport recreatie en toerisme

Niet meer leverbaar

Verschenen: 2012
Genre: trendrapport
Taal: Nederlands

De recreatiesector is volop in ontwikkeling. Enkele consumententrends zijn al te lang genegeerd, veel bedrijven maken een kwaliteitsslag en er komen nieuwe toetreders op de markt. Met de trendgids 129 trends voor recreatie en toerisme krijgt u een overzicht van de belangrijkste trends die de recreatiemarkt de komende jaren drastisch gaan veranderen. Een must voor de recreatieondernemer die zijn toekomst serieus neemt.

Opbouw

Deel 1. Consumententrends
1.1 Doelgroepen in beweging
1.2 Een dagje uit
1.3 Vakantie
1.4 Recreatiegedrag

Deel 2. Trends per attractietak
2.1 Dagattractie
2.2 Verblijfsrecreatie
2.3 Events
2.4 Leisure en retail

Deel 3. Trends in bedrijfsvoering
3.1 De hoofdattractie
3.2 De foodservice
3.3 Voorzieningen
3.4 Personeel en organisatie
3.5 Verkoop en marketing
3.6 Omgeving en samenwerking

Deel 4. Strijd om tijd (concurrenten in vrijetijdsbesteding)

Deel 5. Recreatieve context
5.1 Regelgeving en politiek
5.2 Externe factoren