Toeristenbelasting Award 2013 Breda

Zoals het er nu naar uit ziet, zal de gemeente Dongeradeel niet als winnaar gekroond worden van de Toeristenbelasting Award 2015. Of men moet op korte termijn de belastingmaatregel alsnog van tafel vegen! Als er al een belastingmaatregel was die menig discussie heeft doen ontaarden in een “welles nietes” spelletje, tussen de lokale bestuurders en ondernemers in verblijfsrecreatie, dan is dat wel de toeristenbelasting. Vaak gezien als melkkoe voor gemeenten om de begroting sluitend te maken.

Wederzijds belang
Sinds 2010 ben ik als initiatiefnemer gestart met de Toeristenbelasting Award. Ik werd doodziek van dat gezeur van de brancheorganisaties die niets anders konden doen dan alleen protesteren. Gemeentebestuurders die niet luisteren en recreatieondernemers die alleen maar met hun vingertje konden wijzen. Wie nuchter de zaak op zijn merites weet te beoordelen, kan alleen maar constateren dat er een wederzijds belang is voor partijen.

De participatiemaatschappij
Een voorwaarde is wel dat er een klimaat geschapen wordt waarin vertrouwen de basis is voor samenwerking. Maar precies dit is nou de crux waarom het op (te) veel plaatsen in ons land de verkeerde kant op gaat. Is dit niet de tijd van de participatiemaatschappij? Het is niet langer geoorloofd dat gemeenten zich een bepaalde arrogantie aanmeten en óver de hoofden van haar inwoners (incluis de recreatie ondernemers) regeert.

Geen optie maar noodzaak
Er is duidelijk een gemeenschappelijk belang. Kunnen we er dan niet samen uitkomen door de agenda’s en toekomstige ambities op elkaar af te stemmen? Tijden veranderen en de krediet crises hebben er aan bijgedragen dat er juist een noodzaak is voor meer samenwerking op allerlei gebieden. De concurrentie is heviger geworden, de consument is de baas en bepaalt zelf wat hij wil. Het is een kwestie van tijd dat recreatieondernemers en gemeentebestuurders niet anders kunnen dan samen en met elkaar optrekken.

Gemeentelijke facilitator
Daarin zal de rol van de gemeente zich moeten toespitsen op die van facilitator en de (recreatie) ondernemer als diegene die uiteindelijk het toeristisch beleid voedt met innovatieve plannen en de financiële uitvoerbaarheid bewaakt. Immers het gaat erom de regio op de kaart te zetten en te zorgen voor optimale gastvrijheid. En daar horen ook investeringen bij die niet altijd direct een relatie hebben met recreatie en toerisme maar daar wel van belang voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan fiets- en wandelpaden, toegangswegen en parkeervoorzieningen.

Tijdelijke time-out in Dongeradeel
De actualiteit in Noordoost-Fryslân leert ons dat de gemeente Dongeradeel een time-out heeft ingelast. Een aangekondigde verhoging werd tijdelijk uitgesteld toen er geen draagvlak meer bleek bij de recreatieondernemer. ‘’Wat krijgen wij er voor terug?’’ is een vaak gehoorde kreet van ondernemers. En is het wel zo gastvrij om de rekening bij de gasten neer leggen? Wordt een overnachting niet te veel belast met extra toeslagen waardoor het te duur wordt voor kleinschalige accommodatie aanbieders? Loop je als gemeente niet teveel uit de pas met buurgemeenten in dezelfde streek?

Prettaks voor dagrecreatie
Als we dan toch toeristenbelasting heffen, waarom doen we dat dan ook niet gelijk voor de dagrecreatie? Diverse gemeenten zijn daar al mee bezig. Is er geen sprake van rechtsongelijkheid als wij het hebben over “gastvrijheid voor iedereen”? De ervaringen in het hele land geven ons een beeld dat op veel plaatsen de toeristenbelasting werkt als een rode lap op een stier terwijl het met gezond verstand van de betrokken partijen juist kan werken als een stimuleringsinstrument.

Minisymposium “Een nieuwe koers voor de toeristenbelasting award”
Binnenkort vindt in Dongeradeel het minisymposium “Een nieuwe koers voor de toeristenbelasting” plaats op woensdag 4 maart aanstaande. Genodigden zijn recreatieondernemers, bestuurders, belangstellenden en raadsleden uit heel Noordoost Fryslan: Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel. Los van de vraag of men vóór of tégen de heffing is van toeristenbelasting: men kan niet ontkennen dat een gemeente niet kan bestaan zonder een gezonde financiele huishouding.

Proactieve houding
Mijn adagio is dat het aan de (recreatie) ondernemers is om met een proactieve houding zelf de voorwaarden te creëren voor een optimale bedrijfsvoering door meer betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Wijzen met het vingertje naar de gemeente is geen oplossing maar pak zelf het initiatief! Wist u dat er in de afgelopen jaren ook diverse gemeenten zijn die door actief ondernemerschap de toeristenbelasting hebben afgeschaft? Kijk naar Uden, Amersfoort en Rotterdam. In gemeente Breda trekken ondernemers en gemeente samen op in een soort 50-50 deal waarbij de belasting weer terug vloeit nar de ondernemers.

Hans van Leeuwen, trendwatcher & expert in leisure

www.dongeradeel.nl
www.gastengilde.nl
www.hetkoetshuisdehoop.nl

PS: Pleisureworld is op veel plaatsen in ons land de inspirator en bruggenbouwer voor nieuw toeristisch beleid

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: