toeristenbelasting

Het was dit jaar nog een hele klus om een gemeente te vinden die positief omgaat met de toeristenbelasting. Als we de krantenkoppen nalezen, dan blijkt dat veel gemeenten er voor kiezen om de toeristenbelasting komend jaar te verhogen. (vaak om de gaten in de begroting te dichten.) Een gemeente springt er dit jaar uit, omdat zij zich principieel uitspreken tegen toeristenbelasting. De gemeente Uden laat in het Brabants Dagblad weten: “Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel, en daar hoort geen toeristenbelasting bij.”

Geen belasting wél ontwikkeling
Uden is wat dat betreft een witte raaf onder de gemeenten. In het coalitieprogramma van 5 partijen wordt ook aandacht besteed aan ontwikkelkansen voor toerisme: “Recreatie en toerisme worden steeds belangrijkere dragers van de Udense economie. Goede recreatiemogelijkheden versterken de aantrekkelijkheid van Uden als vestigingsplaats en trekken een groter publiek voor al het andere wat Uden te bieden heeft. Ook worden de kansen voor horeca, recreatie en toerisme in het centrum geoptimaliseerd.”

Wethouder Thijs Vonk nam de prijs namens de gemeente Uden in ontvangst. Hij liet de aanwezigen weten dat Uden het belangrijk vind om een gastvrije gemeente te zijn. Toch mag de rekening niet bij de burger worden gelegd. Er worden daarom keuzes gemaakt. In 2013 werd Uden nog vermeld als gemeente met de laagste gemeentelasten van heel Brabant. Waar het geld dan wel vandaan komt? Vonk: “We hebben gelukkig ondernemers die zelf ook willen investeren in toerisme. We werken prettig samen met het toeristisch bedrijfsleven, maar investeren ook zelf in de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld in de ontwikkeling van natuurgebied Maashorst.”

Toeristenbelasting gaat sluipenderwijs omhoog
De gemeenten in Nederland zijn druk bezig om hun begroting voor 2015 rond te krijgen. In veel gemeenteraden zien we dat daarbij verhoging van de toeristenbelasting of invoering van een prettaks opnieuw op de agenda staan. Vanuit de branche lijkt nog geen gecoördineerde actie te zijn opgezet om de stijging over een brede lijn aan te pakken. Veel ondernemers zaten in het staartje van hun drukke seizoen en hebben blijkbaar nog geen tijd gehad om de consequenties te overzien.

Toeristenbelasting per gemeente
Het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden) biedt op haar website een actuele lijst (2014) met een overzicht van de tarieven voor toeristenbelasting per gemeente. Ook wordt de mutatie t.o.v. 2013 bijgehouden. Daaruit blijkt dat dit jaar 17 gemeenten hun toeristenbelasting hebben verlaagd; bij 208 gemeenten is de belasting gelijk gebleven en bij 177 gemeenten is de belasting verhoogd of nieuw ingevoerd (4). Al jaren voert de gemeente Haarlemmermeer deze lijst aan met een tarief van € 5,47. De top-3 wordt compleet gemaakt door Amsterdam (€ 5,02) en Utrecht (€ 4,56). Vermeldenswaardig is ook de gemeente Veghel, die dit jaar de toeristenbelasting nieuw invoerde en die meteen op een tarief van € 1,50 zet. Kanttekening; De Coelo tabel registreert één tarief. In sommige gemeenten is er een onderscheid naar accommodatievorm of grondslag voor de berekening (bijvoorbeeld in %).

Bekijk zelf het overzicht op www.coelo.nl (eerste excel tabel ‘tarieven per gemeente’, kolom AT)

Schrijnende gevallen
Doordat elke gemeente zelf zijn toeristenbelasting mag vaststellen ontstaat er (grote) ongelijkheid tussen recreatiebedrijven in buurgemeenten. Een voorbeeld uit de gemeente Haren (Gr). Daar wil de gemeente de toeristenbelasting verder verhogen. We vroegen aan boerencamping Noordlaren naar de consequenties. De toeristenbelasting is daar volgend jaar € 1,46. Voor een gezin met 2 kinderen die een week verblijft is dat € 40,88.

Een reactie van camping Noordlaren: “De toeristenbelasting gaat volgend jaar weer omhoog voor kamperen € 1.46 p.p.p.n.. Wij krijgen zoveel commentaar op de hoogte van de toeristenbelasting dat we er zelf € 1.00 van maken (en dus de rest zelf bijleggen) Dit kost ons wel geld maar anders blijven de mensen weg, en dat kost meer. Zeshonderd meter bij ons vandaan ligt Midlaren dit is de Gemeente Tynaarlo hier is de toeristenbelasting € 1.05 p.p.p.n.”

Bij een gemiddelde bezetting van 10 gezinnen, moet de ondernemer € 514,30 per maand uit eigen zak bijbetalen. En dat alleen omdat een gemeente geen maat kan houden.

CategoryBlog
© 2020 Pleisureworld-Connect | Trendsetting in Leisure.
Top
Follow us: